polevkafood-restaurant-lunch-cutlery

Označování alergenů na jídelníčku

V souladu s platnými právními předpisy je školní jídelna povinna od 13. 12. 2014 označovat ve svém jídelním lístku 14 určených alergenů. Alergeny jsou látky bílkovinné povahy, které se v našem prostředí běžně vyskytují a u citlivých osob zbůsobují nepřiměřenou reakci imunitního systému. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které musí…

x_mg_7834

Co rodiče nevědí o školním stravování

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna…