Výdej obědů cizím strávníkům a žákům v 1. den nepřítomnosti ve vyučování od 1.6.

Od úterý 1.6. je umožněn vstup cizích strávníků do vnitřních prostor školní jídelny, kde si mohou odebrat obědy do jídlonosičů nebo je zkonzumovat u stolu, a to při dodržení následujících podmínek:

  1. osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19
  2. osoba je schopná na místě prokázat, že
  • nejdéle před 7 dny podstoupila RT-PCR test s negativním výsledkem
  • nejdéle před 72 hodinami podstoupila antigenní test s negativním výsledkem
  • nebo je očkovaná a od 1. dávky uplynulo nejméně 22 dní
  • nebo prodělala onemocnění covid-19
  • nebo prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  • podstoupit na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem. Školní jídelna testy nezajišťuje.

Cizím strávníkům, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, bude umožněno i nadále odebírat obědy v jednorázových obalech na rampě.

Výdej obědů pro cizí strávníky a žákům v 1. den nepřítomnosti ve vyučování bude probíhat v době od 11.10 do 11.40 hod tak, aby mohla být následně provedena dezinfekce výdejních okének, stolů a dalších míst ve školní jídelně.

Změny ve stravování