Zvýšení ceny obědů pro dospělé strávníky

Od 1.4.2024 se z důvodu zvýšení režijních nákladů zvyšuje cena obědů pro dospělé strávníky o 4,- Kč. Strávníci zařazení v kategorii cizích strávníků zaplatí tedy 85,- Kč za 1 oběd. Strávníkům, kteří se u nás stravují na základě smlouvy o stravování zaměstnanců, je cena určena touto smlouvou.

Žákům se ceny obědů nezvyšují. Mění se pouze doplatek provozních nákladů, který se hradí v hotovosti při odběru oběda od druhého dne nepřítomnosti žáka ve vyučování. Ten bude nově činit 50,- Kč.

Děkujeme vám za pochopení a věříme, že nám nadále zachováte svoji přízeň.