Informace k provozu jídelny od 14. 10. 2020

V souvislosti s novým usnesením vlády jsme přistoupili ke změnám v provozu školní jídelny, která budou platit od středy 14. 10. Stravování žáků a zaměstnanců základní školy Všem žákům a zaměstnancům základní školy byly odhlášeny obědy od 14. do 30. 10. Žáci, kteří se vzdělávají distančně doma, mají právo na oběd a mohou si ho jednotlivě přihlásit. Výdej…

Stravování žáků při distančním vzdělávání

V návaznosti na usnesení vlády z 8. října 2020 se od pondělí 12. října zavádí u 2. stupně základní školy střídavá výuka. Ředitelství školy určilo, které třídy se budou vzdělávat prezenčně ve škole a které distančně doma. Všem žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, byly odhlášeny obědy, ale v případě zájmu si je mohou jednotlivě přihlásit. Žáci,…

Provoz jídelny v době nouzového stavu

Dle usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření se od pondělí 5. října omezuje provoz stravovacích služeb, tedy i školních jídelen: – strávníci jsou usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou strávníků u jednoho stolu, – u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, – provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech…

Pokyny k provozu ve školní jídelně od 1.9.2020

AKTUALIZACE  K  31.8.2020 Tyto pokyny jsou zpracovány v návaznosti na manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaných MŠMT. Při stravování ve školní jídelně od 1.9.2020 bude třeba ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla. Žádáme strávníky, aby dbali na důkladné mytí popř. dezinfekci rukou před odebráním stravy a řídili se…

Jsme členem spolku Společná CIDLINA

Na základě schválení valné hromady konané dne 19.6.2020 se naše jídelna stala členem spolku Společná CIDLINA, z.s. Tato organizace vznikla jako občanské sdružení dne 23.3.2004. Funguje na principu místního partnerství a má strukturu místní akční skupiny. Rádi bychom se zapojili do činností spolku s důrazem na využívaní lokálních možností, a to zejména v oblasti…

Informace pro strávníky – provoz o prázdninách

V souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví obnovuje školní jídelna od 1.7.2020 obvyklý provoz pro cizí strávníky (výdej do vlastních nádob strávníka, konzumace obědů v jídelně). I nadále bude nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření, zvlášť hygienu rukou. V období hlavních prázdnin bude školní jídelna uzavřena od 27.7. do 16.8.2020 z důvodu instalace klimatizace a úpravy rozvodů vzduchotechniky….

Aktuální otázky a odpovědi

V souvislosti se současnou situací, postupným uvolňováním opatření spojených s koronavirem a znovuzahájením provozu naší školní jídelny vám nabízíme odpovědi na nejčastější otázky, které k nám směřujete. Týkají se podmínek stravování žáků a dospělých strávníků, ukončení stravování, vrácení přeplatků i zápisu nových strávníků. Průběžně je budeme doplňovat a aktualizovat. Naše dítě nastupuje v září do 1. třídy. Kdy…

Zvýšení cen obědů od 1.5.2020

Vzhledem ke zvýšení režijních nákladů zvyšují se ceny obědů v kategorii cizích strávníků na 65,- Kč. Strávníkům, kteří se stravují na základě smlouvy o závodním stravování, je cena za oběd stanovena touto smlouvou. Strávníkům – žákům ve všech kategoriích se ceny obědů nezvyšují. Doplatek při odběru oběda od druhého dne neplánované přítomnosti žáka…

Mytí rukou s písničkou – jak na to

Ze všech stran nyní slyšíme, jak je důležité mýt si ruce. „To jsme ale přece dělali všichni,“ řeknete si. Jistě, naučily nás to naše maminky už v době, kdy nám musely k umývadlu přisunout stoličku, abychom tam vůbec dostali. Potom ve školce vždycky před svačinkou a před obědem, každý měl svůj malý barevný…

Informace o uzavření

Informace ze dne 16.3.2020: S ohledem na nařízení vlády a po doporučení zřizovatele se školní jídelna od pondělí 16.3. až do odvolání uzavírá. Všem strávníkům budou obědy postupně odhlášeny.   Informace ze dne 15.3.2020: S ohledem na nařízení vlády a po doporučení zřizovatele se školní jídelna od pondělí 16.3. do středy 18.3. uzavírá. Všem strávníkům budou obědy…