Informace k provozu od pátku 18.12.2020

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14.12.2020 se mění podmínky provozu jídelny takto: Stravování cizích strávníků Cizí strávníci se mohou stravovat dál prostřednictvím výdeje obědů v jednorázových obalech. V případě nezájmu o stravování si musí obědy odhlásit. Cena za 1 oběd bude stanovena na 69,- Kč (cena snížena o cenu nápoje, zvýšena o cenu…

Informace k provozu od 7.12.2020

Stravování cizích strávníků Od pondělí 7.12. obnovíme výdej obědů v prostorách školní jídelny. Výdej bude probíhat od 11:10 do 11:40 hodin tak, aby strávníci nebyli po uplynutí této doby přítomni v jídelně (z důvodu následné dezinfekce stolů, židlí aj.). Strávníci, kteří – obědvají v jídelně, si sami nenabírají saláty, ovoce, nenalévají si nápoje. Vše zajistí zaměstnanci…

Informace k provozu od 18.11.2020

Na základě dopisu MŠMT je od středy 18.11.2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ a žáků speciálních škol ve vyučování. Všem těmto žákům byly přihlášeny obědy, které jim budou připraveny ke konzumaci přímo v prostorách jídelny. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají i nadále nárok na dotovaný oběd, mohou si ho přihlásit jednotlivě…

Informace k provozu jídelny od 14. 10. 2020

V souvislosti s novým usnesením vlády jsme přistoupili ke změnám v provozu školní jídelny, která budou platit od středy 14. 10. Stravování žáků a zaměstnanců základní školy Všem žákům a zaměstnancům základní školy byly odhlášeny obědy od 14. do 30. 10. Žáci, kteří se vzdělávají distančně doma, mají právo na oběd a mohou si ho jednotlivě přihlásit. Výdej…

Stravování žáků při distančním vzdělávání

V návaznosti na usnesení vlády z 8. října 2020 se od pondělí 12. října zavádí u 2. stupně základní školy střídavá výuka. Ředitelství školy určilo, které třídy se budou vzdělávat prezenčně ve škole a které distančně doma. Všem žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, byly odhlášeny obědy, ale v případě zájmu si je mohou jednotlivě přihlásit. Žáci,…

Provoz jídelny v době nouzového stavu

Dle usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření se od pondělí 5. října omezuje provoz stravovacích služeb, tedy i školních jídelen: – strávníci jsou usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou strávníků u jednoho stolu, – u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, – provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech…

Pokyny k provozu ve školní jídelně od 1.9.2020

AKTUALIZACE  K  31.8.2020 Tyto pokyny jsou zpracovány v návaznosti na manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaných MŠMT. Při stravování ve školní jídelně od 1.9.2020 bude třeba ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla. Žádáme strávníky, aby dbali na důkladné mytí popř. dezinfekci rukou před odebráním stravy a řídili se…

Jsme členem spolku Společná CIDLINA

Na základě schválení valné hromady konané dne 19.6.2020 se naše jídelna stala členem spolku Společná CIDLINA, z.s. Tato organizace vznikla jako občanské sdružení dne 23.3.2004. Funguje na principu místního partnerství a má strukturu místní akční skupiny. Rádi bychom se zapojili do činností spolku s důrazem na využívaní lokálních možností, a to zejména v oblasti…

Informace pro strávníky – provoz o prázdninách

V souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví obnovuje školní jídelna od 1.7.2020 obvyklý provoz pro cizí strávníky (výdej do vlastních nádob strávníka, konzumace obědů v jídelně). I nadále bude nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření, zvlášť hygienu rukou. V období hlavních prázdnin bude školní jídelna uzavřena od 27.7. do 16.8.2020 z důvodu instalace klimatizace a úpravy rozvodů vzduchotechniky….

Aktuální otázky a odpovědi

V souvislosti se současnou situací, postupným uvolňováním opatření spojených s koronavirem a znovuzahájením provozu naší školní jídelny vám nabízíme odpovědi na nejčastější otázky, které k nám směřujete. Týkají se podmínek stravování žáků a dospělých strávníků, ukončení stravování, vrácení přeplatků i zápisu nových strávníků. Průběžně je budeme doplňovat a aktualizovat. Naše dítě nastupuje v září do 1. třídy. Kdy…