Začátek nového školního roku

Letní prázdniny už mají na kahánku a tak vám chceme připomenout, co vás čeká na začátku nového školního roku. Všichni žáci a zaměstnanci školy mají automaticky přihlášené obědy podle nastavených stravovacích zvyklostí od druhého dne vyučování, tj. od 2.9.2021 (pokud budou mít na kontě dostatek peněz). Ostatní strávníci mají obědy přihlášené od 1.9.2021.

Z důvodu změny rozvrhu bude ve dnech 2. a 3.9.2021 upraven výdej pro cizí strávníky od 11.00 do 11.30 hod.

Nezapomeňte, že od 1.7.2021 byla z důvodu změny režijních nákladů zvýšena cena obědů pro dospělé strávníky. Cizí strávníci zaplatí 68,- Kč za 1 oběd, ostatní dospělí strávníci mají ceny obědů stanovené smlouvou. Zároveň jsme ze stejného důvodu museli zvýšit výši doplatku při odběru oběda od druhého dne nepřítomnosti žáka ve vyučování na 39,- Kč (viz platný ceník).

Seznamte se s novými pokyny k provozu od 1.9.2021. Zjistíte, že se příliš neliší od toho, co už znáte z konce minulého školního roku. Pevně věříme, že díky dodržování osobní hygieny a vzájemné ohleduplnosti bude nastávající školní rok probíhat v klidu tak, jak jsme byli zvyklí dříve.

Těšíme se na své strávníky. Ať jim u nás chutná!