Ukončení školního roku a provoz o prázdninách

Na středu 30.6.2021 (předávání vysvědčení) mají všichni žáci základní školy odhlášený oběd. Zájemci si ho mohou individuálně přihlásit.

Vrácení přeplatků

Žákům, kteří ukončují školní docházku, budou přeplatky vyplaceny do částky 100,- Kč v hotovosti v pondělí 28.6.2021 v době od 11:45 do 14:00 hodin. Přeplatky přesahující tuto částku budou vráceny bezhotovostně v červenci 2019 na základě písemné žádosti (formulář nebo žádost mailem). Ostatním strávníkům se přeplatky převádějí do dalšího školního roku.

Provoz o prázdninách

Školní jídelna bude uzavřena od 12. července do 8. srpna 2021 z důvodu čerpání dovolené, výměny obkladů a generálního úklidu. V ostatní dny bude jídelna v provozu. Nikdo nebude mít obědy automaticky přihlášené, ale každý zájemce si je bude muset samostatně přihlásit.

Po dobu prázdnin se bude připravovat pouze 1 hlavní jídlo.

Výdejní doba:

11.15 – 11.40 hodin……….…….zaměstnanci MÚ, cizí strávníci
11.45 – 12.30 hodin…………….účastníci táborů