Změna cen obědů od 1.9.2017

Jistě jste všichni zaznamenali nárůst cen potravin v obchodech během uplynulých měsíců. K největšímu zdražení došlo u vepřového a hovězího masa, másla, ovoce a zeleniny. I když spolupracujeme s mnoha dodavateli a vždy vybíráme tu nejnižší cenovou nabídku při splnění požadované kvality zboží, přesto současné ceny obědů již nedokážou plně pokrýt náklady na stravování.  Proto se od 1. 9. 2017 zvyšují ceny obědů v jednotlivých kategoriiích strávníků podle věku takto:

do 7 let    21,–Kč
7 – 10 let    23,–Kč
11 – 14 let    25,– Kč
15 let a více    27,– Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle vyhlášky na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (od 1. 9. do 30. 8.).

Cena oběda pro cizí strávníky činí 60,– Kč

Strávníkům, kteří se stravují na základě smlouvy o závodním stravování, je cena za oběd stanovena touto smlouvou.

Věříme, že tento krok pochopíte (k poslední úpravě cen obědů u nás došlo v roce 2010).