Zahájení nového školního roku

Brzy začne nový školní rok a s ním se opět naplno rozběhne provoz v naší školní jídelně. Žákům a učitelům základní školy a speciální základní školy jsou hromadně přihlášeny obědy od úterý 5. září podle stravovacích zvyklostí nastavených v minulém školním roce. Pokud mají zájem o obědy již dříve, mohou si je individuálně přihlásit.

Ostatní strávníci mají obědy přihlášené od pátku 1. září.

Zároveň bychom rádi naše strávníky upozornili na jednu novinku: od září rozšiřujeme nabídku dvou druhů hlavních jídel i na pátky. Věříme, že to přispěje k vyšší spokojenosti strávníků.

 

Od 1. září platí nový ceník obědů a nový Vnitřní řád školní jídelny. Seznamte se s nimi na těchto stránkách v sekci Dokumenty.