Informace k ukončení školního roku

Všem strávníkům, kteří končí školní docházku, bude vrácen přeplatek na stravném, a to po předložení vyplněného tiskopisu „Žádost o vrácení stravného“. Přeplatek do výše 100,- Kč bude vrácen přímo strávníkovi v hotovosti, vyšší částky budou poukázány na bankovní účet uvedený v žádosti.

Žákům 9. tříd byl tiskopis „Žádost o vrácení stravného“ předán, ostatní si jej mohou vyzvednout ve školní jídelně u p. Dostálové nebo vytisknout na www.jidelnachlumec.cz.

 
Výplata peněz v hotovosti proběhne
v pondělí 26. června 2017
od 7.00 do 8.00 hodin
od 11.20 do 14.00 hodin

 
Jiný termín je nutné předem osobně nebo telefonicky domluvit.

Ostatním strávníkům budou zůstatky na stravném automaticky převedeny do dalšího školního roku.

Připomínáme stráníkům, kteří končí školní docházku, aby včas zrušili své pravidelné platby stravného.

Žádáme všechny strávníky, aby si včas odhlašovali obědy na dny výletů a vysvědčení.