Obědy pro děti

Již od roku 2014 je naše školní jídelna zapojena do projektu Obědy pro děti. Ten vznikl díky charitativní nadaci Ivany a Pavla Tykačových WOMEN FOR WOMEN. Smyslem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školní jídelně. Nepříznivá sociální situace v jejich rodině je často dlouhodobá a vážná, a přitom školní oběd může být pro tyto děti jediným pravidelným teplým jídlem. Navíc dítě, které nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků.

obedy1796841_645216148877055_1131485566_o

Hradit obědy z finančních prostředků projektu lze jenom těm dětem, které řádně chodí do školy, nemají neomluvené absence a ve školních předmětech prospívají. Rovněž je nezbytné, aby jejich rodiče spolupracovali se školou, zajímali se o prospěch a chování svých dětí.

V současné době je u nás díky spolupráci se základní školou vytipováno a zařazeno do projektu 12 žáků, často sourozenců. Další 2 žáci docházejí do speciální základní školy. Finanční pomoc je těmto dětem poskytována přímo prostřednictvím naší školní jídelny. Na základě naší žádosti je se souhlasem zřizovatele vypracována darovací smlouva, potřebná částka je pak uhrazena z účtu charitativního projektu na náš účet a zde přiřazena jednotlivým dětem. Na konci období je provedeno vyúčtování a případné přeplatky (za odhlášené obědy z důvodu nemoci, nepřítomnosti) se musí vrátit na účet projektu. Tento systém je jednoduchý, zajišťuje, aby peníze opravdu přišly na obědy konkrétních dětí a nebyly zneužity.

Projekt Obědy pro děti je celostátní projekt a s tím, jak se postupně rozvíjí, stoupá i počet zařazených dětí. K  7. listopadu 2016 podporoval celkem 3.712 žáků z 569 základních škol. Nejvíce dětí je z Moravskoslezského kraje (554) a z Ústeckého kraje (417). Tolik dětí je možné podporovat ve školním stravování nejen díky velkému grantu od Ministerstva školství ČR, ale také díky příspěvkům individuálních dárců, firem nebo institucí. Tyto děti tak mohou obědvat ve školní jídelně společně se svými kamarády.

obedy10993484_835273279871340_3665669029421428318_n