Zvýšení cen obědů od 1.1.2023

Vážení strávníci,

vzhledem k rostoucím cenám potravin, energií i služeb musíme od 1.1.2023 přikročit ke zvýšení cen obědů v jednotlivých kategoriích takto:

Žáci:

7 – 10 let            26,–

11 – 14 let          30,– Kč

15 let a více       33,– Kč

Doplatek provozních nákladů: 46,– Kč (hradí se hotově při odběru oběda od druhého dne nepřítomnosti žáka ve vyučování).

Cizí strávníci: 81,– Kč

Strávníkům, kteří se stravují na základě smlouvy o závodním stravování, je cena za oběd stanovena touto smlouvou.

Děkujeme všem za pochopení a zachování přízně.