Informace: ukončení školního roku a provoz o prázdninách

Na čtvrtek 30.6.2022 (předávání vysvědčení) mají všichni žáci a zaměstnanci základní školy odhlášený oběd. Zájemci si ho mohou jednotlivě přihlásit.

Vrácení přeplatků

Žákům, kteří ukončují školní docházku, budou přeplatky vyplaceny do částky 100,- Kč v hotovosti v pondělí 27.6.2022 a v úterý 28.6.2022 v době od 7:30 do 14:00 hodin. Přeplatky přesahující tuto částku budou vráceny bezhotovostně v červenci 2022 na základě písemné žádosti (formulář nebo žádost mailem). Ostatním strávníkům se přeplatky převádějí do dalšího školního roku.

Provoz o prázdninách

Školní jídelna bude uzavřena od 11. července do 14. srpna 2022 z důvodu čerpání dovolené, malování a generálního úklidu. V ostatní dny bude jídelna v provozu. Nikdo nebude mít obědy automaticky přihlášené, ale každý zájemce si je bude muset samostatně přihlásit.

Po dobu prázdnin se bude připravovat pouze 1 hlavní jídlo.

Výdejní doba:

11.15 – 11.40 hodin……….…….zaměstnanci MÚ, cizí strávníci
11.45 – 12.30 hodin…………….účastníci táborů

sluncenove

Přejeme všem našim strávníkům a jejich nejbližším krásné slunečné prázdniny!

Zaměstnanci školní jídelny