Výdej jídel do jídlonosičů

Od 3. 4. 2017 nabývá účinnosti dodatek k vniřnímu řádu školní jídelny, který upravuje podmínky pro výdej stravy do jídlonosičů. Zde je jeho celé znění:

Dodatek k vnitřnímu řádu:
Podmínky pro výdej stravy do jídlonosičů

Výdej do jídlonosičů:

11.20 – 11.40 hodin
13.50 – 14.00 hodin – po ukončení výdeje obědů pro žáky

V jinou dobu nelze stravu do jídlonosičů vydávat.

Strávníci dbají pokynů kuchařky u výdejního okénka. Z bezpečnostních důvodů není možné plnit stravu do skleněných nádob.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 3. 4. 2017.

 

Chlumec nad Cidlinou 15. 3. 2017

Zdenka Macháčková
ředitelka