Označování alergenů na jídelníčku

V souladu s platnými právními předpisy je školní jídelna povinna od 13. 12. 2014 označovat ve svém jídelním lístku 14 určených alergenů.

Alergeny jsou látky bílkovinné povahy, které se v našem prostředí běžně vyskytují a u citlivých osob zbůsobují nepřiměřenou reakci imunitního systému. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které musí být vyznačeny.

Značení alergenů má pouze informační charakter. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.

Označení obsahu alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Soupis všech alergenů bude vyvěšen vedle jídelního lístku.

 

Seznam alergenů naleznete zde: alergeny-obr