Informace k ukončení školního roku

Na poslední den školního roku 30.6.2023 byl všem žákům a zaměstnancům školy oběd odhlášen. Zájemci si ho mohou jednotlivě přihlásit.

Všem strávníkům, kteří končí školní docházku, bude vrácen přeplatek na stravném, a to po předložení vyplněného tiskopisu „Žádost o vrácení stravného“. Přeplatek do výše 100,- Kč bude vrácen přímo strávníkovi v hotovosti, vyšší částky budou poukázány na bankovní účet uvedený v žádosti.

Žákům 9. tříd bude tiskopis „Žádost o vrácení stravného“ předán, ostatní si jej mohou vyzvednout ve školní jídelně u p. Dostálové nebo vytisknout na www.jidelnachlumec.cz.

Výplata peněz v hotovosti proběhne

v pondělí 26. června 2023

od 7.00 do 8.00 hodin

od 11.20 do 14.00 hodin

Jiný termín je nutné předem osobně nebo telefonicky domluvit.

Ostatním strávníkům budou zůstatky na stravném automaticky převedeny do dalšího školního roku.

Připomínáme strávníkům, kteří končí školní docházku, aby včas zrušili své pravidelné platby stravného.