Změna cen obědů od 1.1.2022

Vážení strávníci, vzhledem k rostoucím cenám potravin a k navyšování cen elektřiny, plynu, vody a dalších režijních nákladů jsme přistoupili k navýšení cen obědů od 1. 1. 2022 pro všechny kategorie našich strávníků. Zároveň s tím se tedy zvýšila i norma na potraviny tak, abychom vám i nadále mohli připravovat pestrý a hodnotný jídelníček.

Žáci:

7  –   10 let               24,– Kč
11  –  14 let              27,– Kč
15 let a více             30,– Kč

Doplatek provozních nákladů: 41,– Kč (hradí se hotově při odběru oběda od druhého dne nepřítomnosti žáka ve vyučování).

Cizí strávníci: 73,– Kč

Strávníkům, kteří se stravují na základě smlouvy o závodním stravování, je cena za oběd stanovena touto smlouvou.

Děkujeme vám za pochopení a vaši přízeň.