Změna v provozu od 1.11.2021

Od 1.11.2021 je pro provozovatele stravovacích služeb, tedy i pro školní jídelnu, mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost kontrolovat při vstupu zákazníka do provozovny splnění podmínek O-T-N (dokončené očkování, negativní výsledek testu, prodělání nemoci).Do vnitřních prostor školní jídelny může vstoupit jen cizí osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a zároveň na místě prokáže, že

– je očkovaná a od aplikace očkovací látky, resp. 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo
– nejdéle před 72 hodinami podstoupila RT-PCR test s negativním výsledkem nebo
– nejdéle před 24 hodinami podstoupila antigenní test s negativním výsledkem nebo
– prodělala onemocnění covid-19 a od posledního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

nebo na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Školní jídelna testy nezajišťuje.

Prosíme proto všechny, kterých se to týká, aby před vstupem do školní jídelny předkládali potřebné potvrzení.

Cizím strávníkům popř. rodičům, kteří nesplní výše uvedené podmínky, bude umožněno i nadále odebírat obědy v jednorázových obalech na rampě. Příplatek činí 10,- Kč.

Předem všem děkujeme za pochopení.