Nové pokyny pro vstup cizích strávníků a rodičů do jídelny

Od 22.11.2021 je pro provozovatele stravovacích služeb, tedy i pro školní jídelnu, mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost kontrolovat při vstupu zákazníka do provozovny splnění podmínek O-N (dokončené očkování, prodělání nemoci). Do vnitřních prostor školní jídelny může vstoupit jen cizí osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a zároveň na místě prokáže, že

– je očkovaná a od aplikace očkovací látky, resp. 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo
– prodělala onemocnění covid-19 a od posledního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

Prosíme proto všechny, kterých se to týká, aby před vstupem do školní jídelny předkládali potřebné potvrzení.

Cizím strávníkům, popř. rodičům, kteří nesplní výše uvedené podmínky, bude umožněno i nadále odebírat obědy v jednorázových obalech na rampě. Příplatek činí 10,- Kč.

Podrobné pokyny si můžete přečíst zde.

Předem všem děkujeme za pochopení.