Stravování žáků při distančním vzdělávání

V návaznosti na usnesení vlády z 8. října 2020 se od pondělí 12. října zavádí u 2. stupně základní školy střídavá výuka. Ředitelství školy určilo, které třídy se budou vzdělávat prezenčně ve škole a které distančně doma. Všem žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, byly odhlášeny obědy, ale v případě zájmu si je mohou jednotlivě přihlásit. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají podle novely školského zákona nárok na dotovaný oběd v rámci školního stravování.

Na období od 26. do 30. října byly všem žákům a zaměstnancům školy obědy odhlášeny (podzimní prázdniny).