Provoz jídelny v době nouzového stavu

Dle usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření se od pondělí 5. října omezuje provoz stravovacích služeb, tedy i školních jídelen:

– strávníci jsou usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou strávníků u jednoho stolu,

– u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků,

– provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení.

 

Z tohoto důvodu jsme v jídelně přemístily stoly tak, aby byl mezi nimi dostatečný odstup. Zároveň s tím došlo ke zmenšení volného prostoru, proto je nutné pohybovat se po jídelně ukázněně a ohleduplně.

20201003_100027

I nadále platí pravidla o důkladné hygieně rukou před odebráním stravy. Umývadla na toaletách i dezinfekční místo v jídelně jsme nově vybavili dezinfekčním gelem šetrným k pokožce. Zároveň budeme  i nadále provádět během výdeje častý úklid a dezinfekci stolů, výdejních prostorů a sociálního zařízení.

Žádáme všechny naše strávníky, aby důsledně dbali pokynů pracovníka dohledu a zaměstnanců jídelny. Do jídelny vstupujte až po vyzvání zaměstnancem jídelny. Jen vzájemná ohleduplnost a respekt pomohou nám všem zvládnout tuto novou situaci.

 

Chlumec nad Cidlinou dne 3. 10. 2020

 

Zdenka Macháčková

ředitelka