Pokyny k provozu ve školní jídelně od 1.9.2020

AKTUALIZACE  K  31.8.2020

Tyto pokyny jsou zpracovány v návaznosti na manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaných MŠMT.

Při stravování ve školní jídelně od 1.9.2020 bude třeba ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla. Žádáme strávníky, aby dbali na důkladné mytí popř. dezinfekci rukou před odebráním stravy a řídili se pokyny zaměstnanců ŠJ. Zároveň bude prováděn častý úklid a dezinfekce stolů, výdejních prostorů a sociálního zařízení během výdeje.

Stravování žáků a zaměstnanců ZŠ A SZŠ

Strávníci v jídelně musí dodržovat následující pokyny:

– před vstupem do ŠJ si odloží svrchní oděv a tašky na určené místo, nikoliv na židle,

– do jídelny vstupují s omytýma rukama za použití mýdla popř. dezinfekce,

– usedají ke stolu na označených místech, zvlášť žáci 1. a 2. stupně,

– nevybírají si sami saláty, ovoce, nenalévají si nápoje. Vše zajistí zaměstnanci ŠJ,

– důsledně dbají pokynů zaměstnanců ŠJ.

Oběd pro žáky 1. den nepřítomnosti ve škole (náhlé onemocnění) se bude vydávat:

– do vlastních nádob v době výdeje cizím strávníkům (od 11:20 do 11:40 hod nebo po ukončení výdeje pro žáky od 13.50 hod). Strávník rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka naplní nádoby, strávník si tác odnese na vyhrazené místo, uzavře nádoby, tác odevzdá do okénka určeného na použité nádobí,

– do jednorázových obalů za příplatek 10,- Kč.

Pro rodiče a další cizí osoby platí zákaz vstupu do prostor školní jídelny v době výdeje obědů pro žáky.

Stravování cizích strávníků

Výdej obědů bude probíhat od 11:10 do 11:40 hodin tak, aby strávníci nebyli po uplynutí této doby přítomni v jídelně (z důvodu následné dezinfekce stolů, židlí aj.).

Strávníci, kteří

– obědvají v jídelně, si sami nenabírají saláty, ovoce, nenalévají si nápoje. Vše zajistí zaměstnanci ŠJ,

– odebírají oběd do vlastních nádob, rozloží vlastní nádobí na tác, kuchařka naplní nádoby, strávník si tác odnese na vyhrazené místo, uzavře nádoby, tác odevzdá do okénka určeného na použité nádobí.

 

Kvůli zvládnutí pokynů MŠMT neposkytovat samoobslužný výdej příborů, salátů a nápojů se bude připravovat pouze 1 druh hlavního jídla.

 

Tyto pokyny se mohou měnit v závislosti na aktuálních provozních podmínkách a podle aktuálních doporučení KHS nebo MZd.

 

Chlumec nad Cidlinou dne 31.8.2020

Zdenka Macháčková
ředitelka