Jsme členem spolku Společná CIDLINA

Na základě schválení valné hromady konané dne 19.6.2020 se naše jídelna stala členem spolku Společná CIDLINA, z.s. Tato organizace vznikla jako občanské sdružení dne 23.3.2004. Funguje na principu místního partnerství a má strukturu místní akční skupiny. Rádi bychom se zapojili do činností spolku s důrazem na využívaní lokálních možností, a to zejména v oblasti školního, závodního a ústavního stravování, kterému nejlépe rozumíme.

Sami již dlouhodobě cíleně využíváme lokální dodavatele jak potravin, tak i služeb. Zároveň nabízíme pro různé organizace v Chlumci nad Cidlinou své služby nad rámec školního a závodního stravování – stravování účastníků příměstských táborů, výletů, soutěžních přehlídek apod. Přesto v naší práci cítíme určité rezervy a možnosti k dalšímu zlepšování, a to např. v oblasti odborného růstu zaměstnanců nebo technického vybavení provozu. Věříme, že podobné problémy mohou mít i v dalších organizacích a společnou prací je můžeme lépe řešit.

Co je Společná CIDLINA

Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů. Spolek působí na území 36 obcí a 2 měst.

Výstřižek22

 

Spolek má k 1.7.2020 celkem 28 členů. Každý člen si určil příslušnost k jedné zájmové skupině podle své činnosti nebo zájmů.

Zájmové skupiny:

  •    Sociální sféra
  •    Vzdělávání a volný čas
  •    Ekonomika a podnikání
  •    Veřejná správa a partnerství
  •    Životní prostředí

Další informace na www.spolecnacidlina.cz