Informace pro strávníky – provoz o prázdninách

V souladu s pokyny ministerstva zdravotnictví obnovuje školní jídelna od 1.7.2020 obvyklý provoz pro cizí strávníky (výdej do vlastních nádob strávníka, konzumace obědů v jídelně). I nadále bude nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření, zvlášť hygienu rukou.

V období hlavních prázdnin bude školní jídelna uzavřena od 27.7. do 16.8.2020 z důvodu instalace klimatizace a úpravy rozvodů vzduchotechniky. V ostatní dny bude v provozu (zajištění stravování cizích strávníků a účastníků příměstských táborů).

Nikdo nebude mít obědy automaticky přihlášené, ale každý zájemce si je bude muset samostatně přihlásit.

Po dobu prázdnin se bude připravovat pouze 1 hlavní jídlo.

Výdejní doba:
11.15 – 11.40 hodin…………….zaměstnanci MÚ, cizí strávníci
11.45 – 12.30 hodin…………….účastníci táborů

sunglasses-sunset-summer-sand-46710

Kolektiv zaměstnanců školní jídelny přeje všem svým strávníkům krásné prázdniny plné sluníčka a dobré nálady!