Informace pro strávníky – ukončení školního roku a provoz o prázdninách

Upozornění: Změna prodejní doby identifikačních karet a čipů: čtvrtek 29.8. – 7.00 až 12.30 hod, pátek 30.8. – 7.00 až 13.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Na pátek 28.6.2019 (předávání vysvědčení) mají všichni žáci a zaměstnanci školy odhlášený oběd. Zájemci si ho mohou individuálně přihlásit.

Vrácení přeplatků

Přeplatky žákům, kteří ukončují školní docházku, budou vyplaceny do částky 100,- Kč v hotovosti v pondělí 24.6.2019 v době od 11:45 do 14:00 hodin. Přeplatky přesahující tuto částku budou vráceny bezhotovostně v červenci 2019. Ostatním strávníkům se přeplatky převádějí do dalšího školního roku.

Provoz o prázdninách

Školní jídelna bude uzavřena od 5. července do 11. srpna 2019 z důvodu čerpání dovolené, malování kuchyně a generálního úklidu. V ostatní dny se bude vařit. Nikdo nebude mít obědy automaticky přihlášené, ale každý zájemce si je bude muset samostatně přihlásit.

Po dobu prázdnin se bude připravovat pouze 1 hlavní jídlo. Výdejní doba: 11.15 – 12.30 hodin.

Prodej stravovacích karet a čipů

čipy

Noví stravníci si musí před zahájením stravování zakoupit stravovací kartu (Kč 35,-) nebo čip (Kč 115,-). Výhodou čipu je jeho delší životnost a přesnější snímání při výdeji stravy.

Prodejní doba v srpnu:
19. – 23.8.     7.00  –  12.00
26. – 30.8.     7.00  –  15.00

Začátek nového školního roku

Na začátku nového školního roku mají všichni žáci a zaměstnanci školy automaticky přihlášené obědy podle nastavených stravovacích zvyklostí od druhého dne vyučování, tj. od 3.9.2019 (pokud budou mít na kontě dostatek peněz). Ostatní strávníci mají automaticky přihlášené obědy od 2.9.2019.

Kolektiv zaměstnanců školní jídelny přeje všem strávníkům, aby si užili prázdniny podle svých přání.

plave