Zvýšení ceny obědů od 1. června 2019

Vzhledem ke zvýšení režijních nákladů (náklady na energie, mzdové náklady) jsme nuceni zvýšit od 1. června 2019 ceny obědů v kategorii cizích strávníků na 63,- Kč. Strávníkům, kteří se v naší jídelně stravují na základě smlouvy o závodním stravování, je cena za oběd stanovena touto smlouvou.

Pro žáky ve všech kategoriích se ceny obědů nezvyšují, protože ti hradí jen náklady na potraviny. Mění se ale doplatek provozních nákladů v případě, že dojde k čerpání oběda od 2. dne neplánované nepřítomnosti ve škole. Od 1. června 2019 je tento doplatek stanoven na 34,- Kč.

Vzhledem k rychlému růstu cen potravin v posledních týdnech (zejména brambor, vepřového masa, ryb) nemůžeme strávníkům slíbit, že toto zvyšování cen obědů je letos poslední. Přestože při nákupu potravin pečlivě vybíráme dodavatele podle cenové nabídky a využíváme různé slevové akce, prvořadá je pro nás kvalita surovin a zajištění pestré nabídky pokrmů. Uvidíme tedy, jak se budou ceny potravin vyvíjet v dalších měsících.