Informace k ukončení školního roku a provozu o prázdninách

Na pátek 29.6.2018 (předávání vysvědčení) mají všichni žáci a zaměstnanci školy odhlášený oběd. Zájemci si ho mohou individuálně přihlásit.

Přeplatky žákům, kteří ukončují školní docházku, budou vyplaceny do částky 100,- Kč v hotovosti v pondělí 18.6.2018 v době od 11:45 do 14:00 hodin v jídelně u paní Dostálové. Přeplatky přesahující tuto částku budou vráceny bezhotovostně v červenci 2018. Ostatním strávníkům se přeplatky převádějí do dalšího školního roku.

 

Začátek nového školního roku

Na začátku nového školního roku mají všichni žáci a zaměstnanci školy automaticky přihlášené obědy podle nastavených stravovacích zvyklostí od druhého dne vyučování, tj. od 4.9.2018 (pokud budou mít na kontě dostatek peněz). Ostatní strávníci mají obědy přihlášené od 1.9.2018.

 

Provoz o prázninách

O prázdninách je školní jídelna uzavřena od 5. do 27. července 2018 z důvodu čerpání dovolené. V ostatní dny se bude vařit. Nikdo nebude mít obědy automaticky přihlášené, ale každý zájemce si je bude muset individuálně přihlásit.

Po dobu prázdnin se bude připravovat pouze 1 hlavní jídlo.

Výdejní doba: 11.15 – 12.30 hodin.

léto

Zaměstnanci školní jídelny přejí všem svým strávníkům slunečné léto plné hezkých nových zážitků!